e-mail: taxpage@doradcypodatkowi.pl « Doradcy podatkowi Archiwum Środa, 11-12-2019
Nr 1/2017 (43)
Łódź, dnia 4 listopada 2017 r.
Wyświetlono: 56577 razy
Spis Treści
Jesteś mikroprzedsiębiorcą?

Zapamiętaj te daty: 1.01.2018 r. i 1.07.2018 r.!
Począwszy od tych dat, nic nie będzie już takie jak dotychczas!!!

Wśród licznych zmian w systemie podatkowym, jakie przyniesie nowy 2018 rok, charakter zgoła rewolucyjny będą miały zmiany dotyczące mikroprzedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy są czynnymi podatnikami VAT.

Pierwsze z nich wchodzą w życie już 1 stycznia 2018 roku. Składają się na nie:
- obowiązek prowadzenia ewidencji VAT przy użyciu komputera,
- comiesięczny obowiązek przesyłania do KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) ewidencji VAT w postaci plików JPK_VAT (Jednolity Plik Kontrolny VAT).

Drugie, obowiązujące od 1 lipca 2018 roku, to obowiązek przesyłania na żądanie organu podatkowego innych, niż rejestry VAT, zestawień i wyciągów z ksiąg podatkowych podatnika, również w formacie JPK; zakres żądanych informacji określi każdorazowo organ podatkowy.

 

Mikroprzedsiębiorca, to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto nieprzekraczający równowartości 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro.

Oznacza to, że wzmiankowane obowiązki obejmą również każdego przedsiębiorcę niebędącego przedsiębiorcą małym, średnim lub dużym (ci ostatni obowiązki te już wykonują), czyli każdego przedsiębiorcę, nawet tego najmniejszego (np. jednoosobowego), jeśli tylko jest czynnym podatnikiem VAT. Szacuje się, że problem dotyczy około półtora miliona podatników w skali całego kraju.

 

Obowiązek prowadzenia ewidencji przy użyciu komputera wynika z art. 109 ust. 8a ustawy o VAT, zaś obowiązek przesyłania plików JPK_VAT z art. 82 § 1b i art. 193a Ordynacji podatkowej.

Pliki JPK_VAT przesyłane muszą być bez wezwania za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (uwaga, obowiązek składania raportów JPK za okresy miesięczne dotyczy również podatników rozliczających VAT kwartalnie).

 

Niepokój podatników powinien też budzić wchodzący w życie 1 lipca 2018 r., a wynikający z art. 193a Ordynacji podatkowej,  obowiązek wysyłania na żądanie organu podatkowego całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w formacie JPK. Te akurat pliki JPK nie będą przesyłane bez wezwania, ale każdy podatnik musi być do tego przygotowany, bowiem organ podatkowy może wystąpić z takim żądaniem w każdym czasie. Oznacza to, że od 1 lipca 2018 r. każdy podatnik musi dysponować odpowiednim oprogramowaniem i wiedzą pozwalającą na sporządzenie i wysłanie wymaganych plików JPK na żądanie organu podatkowego.

Jest jeszcze jeden problem. Z literalnej wykładni przepisu art. 193a § 1 Ordynacji podatkowej wynika, że organ podatkowy może zażądać tego od każdego podatnika prowadzącego księgi przy użyciu komputera. Zatem również może zażądać tego od podatnika niebędącego czynnym podatnikiem VAT i, w odróżnieniu od podatników VAT czynnych, w ogóle nieprzygotowanego do sporządzania i wysyłania plików JPK; wystarczy, że prowadzi księgi przy użyciu komputera.

 

Przepisy nie przewidują na razie obowiązku wysyłki JPK on-line (może to być inny nośnik informacji, np. płyta CD, pendrive, itp.). Ale ze względów praktycznych podstawową drogą wysyłki będzie Internet. Zwłaszcza, że fiskus udostępnił podatnikom portale i narzędzia pozwalające na realizację tego obowiązku on-line.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 r. praktycznie każdy podatnik będzie musiał dysponować komputerem i stosownym oprogramowaniem, dostępem do Internetu oraz wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na sprostanie nowym obowiązkom. Oczywiście każdy może skorzystać z usług doradcy podatkowego lub biura rachunkowego, które sporządzi i wyśle on-line w imieniu swoich klientów, zarówno pliki JPK_VAT, jak i inne pliki JPK zgodne z żądaniem organu podatkowego.

 

Opisanych obowiązków nie należy bagatelizować, bowiem niezłożenie lub nieterminowe złożenie informacji w systemie JPK zagrożone jest karą określoną w art. 80 § 1 Kodeksu karnego skarbowego - grzywnie do 120 stawek dziennych (przykładowo, w 2017 r. jest to, w zależności od okoliczności sprawy, od 666 zł do ok. 3,2 mln zł).

Jerzy Andrzej Tomczak
doradca podatkowy 05259

Biura Rachunkowe:
Łódź, Zawiszy Czarnego 10 lok. 611, tel. 42 657 58 20; e-mail:
biuro@jat.nazwa.pl
Koluszki, 11-Listopada 65 lok. 302, tel. 44 714 16 53; e-mail:
jat-kol@doradcypodatkowi.pl

www.e-doradcy.pl

komentarzy (0)  |  dodaj komentarz  |  ▲ do góry
JPK - zostało Ci tylko 57 dni … !!!

Tylko tyle czasu zostało Ci na przygotowanie się do wysyłki plików JPK_VAT. Sprawdź, jak możesz rozwiązać ten problem.

Praktyczne kompendium JPK

Wbrew pozorom to niewiele, jeśli wziąć pod uwagę liczbę czynności, które musisz wykonać, by sprostać nowym obowiązkom związanym z prowadzeniem ewidencji przy użyciu aplikacji komputerowych i elektroniczną wysyłką plików JPK_VAT. Te nowe obowiązki  dotyczą tylko mikroprzedsiębiorców, bowiem przedsiębiorcy pozostali (mali, średni i wielcy) obowiązki te już dawno wykonują.

Spokojnie mogą spać ci mikroprzedsiębiorcy, którzy już wcześniej wdrożyli programy komputerowe i już wysyłają deklaracje drogą elektroniczną, a ich programy pozwalają również na wysyłkę plików JPK, oraz ci którzy powierzyli prowadzenie ewidencji podatkowych i wysyłkę deklaracji oraz plików JPK doradcy podatkowemu lub biuru rachunkowemu.

Pozostali muszą samodzielnie wdrożyć programy i procedury pozwalające na sprostanie nowym obowiązkom. Dotyczy to również tych, którzy korzystają z aplikacji komputerowych wysyłających deklaracje podpisywane danymi autoryzującymi (np. przychód za ub. rok).

Podpis elektroniczny

Dla wysyłki plików JPK nie wystarczą już dane autoryzujące jw. Dlatego, jeśli nie korzystasz z usług doradcy podatkowego lub biura rachunkowego, musisz zaopatrzyć się w podpis elektroniczny. Podpis elektroniczny to zbiór środków technicznych, organizacyjnych i prawnych, które zapewniają autentyczność oraz skutki prawne dokumentów elektronicznych (zrównanie podpisu elektronicznego z podpisem własnoręcznym).

Masz do dyspozycji, w pewnym uproszczeniu, dwa rodzaje podpisu:

1.) Płatny podpis korzystający z certyfikatu kwalifikowanego wydawany przez upoważnione centra certyfikacji (listę upoważnionych centrów certyfikacji publikuje NBP). Podpis ten ma na ogół formę karty kryptograficznej z mikrochipem. By uzyskać ten podpis należy wypełnić procedurę określoną przez wybranego dostawcę usług kryptograficznych, uiścić wymaganą opłatę oraz odwiedzić swoje centrum certyfikacji, które po sprawdzeniu Twojej tożsamość (dowód osobisty lub paszport) podpisze z Tobą umowę subskrypcyjną (na rok lub dwa lata) oraz wręczy Ci kartę kryptograficzną i,  ewentualnie, czytnik kart i oprogramowanie. Uwaga! Podczas aktywowania karty Ty sam nadajesz podpisowi PIN, który nie jest znany nikomu innemu poza Tobą samym.

2.) Bezpłatny profil zaufany, który jest odpowiednikiem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, i pozwala na potwierdzenie Twojej tożsamości m.in. w systemach elektronicznej administracji; w szczególności pozwala na podpisywanie deklaracji i plików JPK, oraz załatwianie większości spraw urzędowych.

Aby uzyskać profil zaufany musisz założyć konto na portalu Profil Zaufany przy jednoczesnym złożeniu wniosku o profil zaufany. Następnie musisz udać się z dowodem osobistym albo paszportem do jednego z punktów potwierdzających Twoją Tożsamość. Aby znaleźć  punkt potwierdzający w Twojej okolicy musisz na liście tych punktów jw. uruchomić filtr zawężający listę punktów wg wybranych kryteriów, np. miejscowości. Po potwierdzeniu tożsamości Twój profil zaufany jest już aktywny.

Jeśli nie masz ochoty na wizytę w punkcie potwierdzającym, możesz potwierdzić swoją tożsamość za pośrednictwem bankowości elektronicznej, o ile Twój bank oferuję taką usługę. W tym celu, po zalogowaniu się do systemu Twojego banku, musisz przeprowadzić procedurę potwierdzenia Profilu Zaufanego opisaną na portalu banku.

Szczegółową instrukcję użytkowania systemu Profil Zaufany znajdziesz tutaj, zaś opisy procedur związanych z PZ znajdziesz m.in. na: portalu BIZNES.GOV.PL, OBYWATEL.GOV.PL, Ministerstwa Cyfryzacji, i.in.

Programy komputerowe

Na rynku funkcjonują liczne specjalizowane programy komputerowe służące do prowadzenia księgowości. Jednak przy doborze oprogramowania nie należy kierować się wyłącznie ceną, lecz wybierać takie, których producenci na bieżąco aktualizują je wraz z bardzo częstymi zmianami przepisów prawa podatkowego, co pozwala na uniknięcie problemów związanych z tymi zmianami.

Część dostępnego oprogramowania pozwala na wysyłkę deklaracji i plików JPK podpisywanych zarówno podpisem kwalifikowanym, jak i Profilem Zaufanym. Niektóre z nich natomiast potrafią wygenerować plik JPK, ale do jego podpisania wymagają podpisu kwalifikowanego (bez możliwości podpisania Profilem Zaufanym).

Podatnikom korzystającym z takich właśnie programów oraz podatnikom, którzy nie korzystają ze specjalizowanego oprogramowania księgowego, a ewidencje podatkowe prowadzą przy użyciu np. arkuszy kalkulacyjnych,  dedykowane jest  oprogramowanie Klient JPK 2.0 dostępne na portalu Ministra Finansów.

Klient JPK 2.0

Aplikację należy pobrać ze strony MF i zainstalować, wykonując krok po kroku instrukcje pojawiające się na ekranie instalatora. Po zainstalowaniu należy utworzyć profil użytkownika chroniony hasłem.

Aplikacja zawiera sześć przycisków uruchamiających jej funkcje:

1. Wyślij dokument

2. Konwersja pliku CSV do XML

3. Historia

4. Status wysyłki dokumentów

5. Narzędzia

6. Opcje

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji konieczne jest (przycisk Opcje) wybranie katalogu roboczego do przechowywania spakowanych i zaszyfrowanych plików JPK oraz, ewentualnie, sterownika karty kryptograficznej (dla podpisów kwalifikowanych).

1. Przycisk Wyślij dokument  rozpoczyna procedurę wysłania JPK do MF. Po wybraniu dokumentu JPK do wysłania i jego walidacji, możemy podpisać plik podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym, i wysłać do MF. Wysyłać możemy zarówno gotowe pliki JPK pochodzące z zewnętrznych systemów księgowych, jak i pliki uzyskane w wyniku konwersji CSV (arkusz kalkulacyjny) do XML.

2.  Przycisk Konwersja pliku CSV do XML dedykowany jest tym, którzy prowadzą ewidencje VAT w formacie CSV, np. arkusze kalkulacyjne, i pozwala na przekonwertowanie pliku do formatu XML umożliwiającego wysyłkę (przycisk Wyślij dokument).

3. Przycisk Historia pozwala otworzyć ekran szczegółowej historii operacji wysyłki plików JPK dla wszystkich dotychczasowych sesji wysyłki. Pozwala również na sprawdzenie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) oraz ich wydruk.

4. Przycisk Status wysyłki dokumentów  pozwala na sprawdzenie informacji o statusie wysłanych dokumentów w bieżącej sesji pracy z aplikacją (tylko do czasu wylogowania się z aplikacji). Informacje o statusie dokumentów wysłanych wcześniej można sprawdzić w menu Historia.

5. Przycisk Narzędzia umożliwia zapisywanie kopii bezpieczeństwa i przywracanie danych z kopii bezpieczeństwa, zarządzanie certyfikatami i weryfikację merytoryczną plików JPK (niezależnie od weryfikacji w ramach wysyłki).

Powyżej przedstawiłem skrócony opis Klienta JPK 2.0, natomiast szczegółową instrukcję obsługi aplikacji klienckiej znajdziesz tutaj, zaś opisy większości procedur związanych z JPK dla mikroprzedsiębiorców na stronie MF.

Konkluzja

Mam nadzieję, że przedstawione wyżej krótkie kompendium JPK ułatwi Ci poruszanie się po tej tematyce. Przedstawione procedury są dość skomplikowane i pracochłonne, choć ich wdrożenie nie jest niemożliwe dla przeciętnego podatnika. Jeśli jednak uważasz, że będziesz miał trudności z przebrnięciem przez wszystkie czynności niezbędne do przygotowania, a później comiesięcznej wysyłki JPK, albo szkoda Ci czasu na wykonywanie tych czynności, zleć prowadzenie ewidencji i wysyłkę JPK doradcy podatkowemu lub dobremu biuru rachunkowemu.

Jerzy Andrzej Tomczak
doradca podatkowy 05259

https://e-doradcy.pl/

komentarzy (0)  |  dodaj komentarz  |  ▲ do góry

Redaktor naczelny: Jerzy Andrzej Tomczak
Adres redakcji: 91-829 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, e-mail: taxpage@doradcypodatkowi.pl

Wydawca: Przedsiębiorstwo Konsultingowo-Usługowe "JAT" Jerzy Andrzej Tomczak
               91-829 Łódź, ul. Zawiszy Czarnego 10, e-mail: jat@doradcypodatkowi.pl

ISSN 1644-1605  © Copyright by "JAT". Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wpisano pod nr 978 rejestru dzienników i czasopism prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Łodzi, postanowieniem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 26 września 2007 r., sygn. akt I Ns Rej. Pr. 117/07.

Artykuły zamieszczone w biuletynie "TAX PAGE" zawierają wyłącznie poglądy ich autorów i nie stanowią obowiązującej wykładni prawa.

Login:
Hasło:
Chcę otrzymywać bezpłatnie kolejne numery biuletynu na zasadach określonych w Regulaminie
Rezygnuje
Czy wszyscy podatnicy zdążą przygotować się do JPK?