Poniżej znajduje się Twój login SMS. Zapamiętaj go.
Po aktywowaniu dostępu za pomocą SMS będziesz mógł go użyć aby zalogować
się do serwisu i uzyskać dostęp do płatnej sekcji biuletynu podatkowego.
Twój login to: j1n56
Wybierz okres na jaki chcesz uzyskać dostęp.